Нашите услуги

Услугите што ги нуди DroneBuzz се дизајнирани да обезбедат максимални резултати и опфаќаат прецизно земјоделство, инспекциски услуги, мониторинг, фотографија, видео и многу повеќе.

DroneBuzz Интегрирани Солуции

Интегрирани решенија за дронови во органско прецизно земјоделство

Дистрибуцијата на производи од органско земјоделство со дронови претставува интересно решение. Може да ги намали трошоците за производство, да ја зголеми продуктивноста и да гарантира здрав и висококвалитетен производ во однос на природата.

Дроновите во земјоделството се користат за следење на посевите со спроведување на блиски истражувања и за биолошки третмани преку воздушна дистрибуција на мали височини.

Преку биолошки третмани, можно е да се гарантира благосостојба на земјоделските култури против неконтролираното ширење на паразити и болести кои можат да го загрозат целиот принос. Понатаму, брзата инспекција на полињата овозможува разбирање на реалниот потенцијал и потребите на земјоделските култури. Резултатот е максимизирање на приносот и подобар квалитет на финалниот производ со помало влијание врз животната средина што произлегува од вода, ѓубрива и пестициди.

Солуции за индустриски, инфраструктирен и локациски мониторинг

Безбедноста, доверливоста и ефикасноста се суштински карактеристики за индустрискиот сектор. Решенијата што ги даваат беспилотните летала можат да вратат визуелни, радиометриски, термички и еколошки податоци кои се корисни при извршување на голем број операции во индустриски постројки, електрани, градилишта, енергетски компании, производствени индустрии и професионални фирми и компании заинтересирани за оптимизирање продуктивност, управување со податоци и безбедност на персоналот.

Интегрирани солуции за видео надзор

Решенијата што ги дава беспилотното летало, наоѓаат широка примена во областа на безбедноста, пребарувањето и спасувањето и животната средина.

Беспилотното летало може да добива и пренесува информации од околината. Повеќе сензори може да се поврзат со дроновите: Мултиспектрален, Термички, Видлив, Лидар. Ова го прави ова решение исклучително разноврсна и ефикасна алатка за следење и надзор обезбедувајќи ефикасност, безбедност и одржливост.

Приватните компании и владините тела можат да користат безбедносни дронови совршено интегрирани во системите за видео надзор, способни да добијат брз преглед на локацијата, со што ќе управуваат со секој аспект на безбеден, целосен и ефикасен начин.

Дроновите овозможуваат патролирање на големи површини, обезбедувајќи целосна покриеност и може да се користат како пречка за влез на чувствителни или опасни места, за откривање на потенцијални натрапници или за обезбедување помош во истрагите, со што се подобрува ефикасноста на инспекциите и навременто испраќање на повратни информации.

Интегрирани решенија за вонредни ситуации

Навременоста и точноста се основни барања во случај на итни случаи. На пример, природните катастрофи како што се пожари, лавини или земјотреси бараат итно прелетување на областа за да се идентификуваат областите на кои им е потребна брза интервенција без трошење средства и ресурси испратени до локацијата, во најкус можен рок.

Дополнително, во случаи со исчезнати луѓе како резултат на несреќи или природни настани, од суштинско значење е да се идентификуваат за неколку минути за да има поголема веројатност да се спасат навреме.

Пребарувањето и спасувањето може значително да се олесни со синергијата помеѓу персоналот за итни случаи и интегрираните решенија понудени со употреба на дроновите.

 

Ние исто така нудиме

Термографија со дронови

Термографијата со беспилотни летала е техника за анализа базирана на стекнување инфрацрвени воздушни снимки.

Благодарение на зрачењето што го емитува изворот, можно е да се одреди неговата температура. Оваа техника може да се примени во сите области каде што е потребна воздушна термографска проверка и благодарение на технологијата со дронови можно е да се направи целосно мапирање на области, прегледувајќи ја површината брзо и лесно.

Овој тип на технологија може да се користи и во операцијата за пребарување во случај на изгубени лица во области кои се недостапни и тешко достапни.

а исто така нудиме и...

Фотограметрија со дрон

Фотограметријата со дрон е техника која се користи за изведување на истражувања на големи површини со слики во 4k со можност за поврзување на геолокализирани точки на земјата со сликите и достигнување на високи прецизни размери. Предноста на фотограметријата со дрон е прецизно да се процени обликот, положбата и големината на објектот или саканата област со детални и целосни информации.

Фотограметријата со дрон е многу корисна алатка за широк опсег на работа, како што се тридимензионални реконструкции, ортомозаици и ортофотографии, топографски карти, хидрогеолошка нестабилност, волуметриски пресметки.

Снимање со дрон

Воздушните фотографии од дрон нудат оригинална гледна точка. Разновидноста и намалените трошоци и време за правење видеа и фотографии се победничките карти на оваа услуга која може да обезбеди нов и креативен изглед на настани (свадби, емисии, спорт), места, реклами, ТВ и кино.

Размислете сега за утрешните дронови

Утрешните беспилотни летала ќе се користат за се, од испорака на пакети до спасување животи. Пилотите на дронови ќе треба да бидат опремени со вештини потребни за летање со дронови во една земја додека седат во друга. Тие мора да бидат способни безбедно да летаат со големи и тешки беспилотни летала кои носат значителен товар и тоа да го прават ноќе и при лоши временски услови.
За нашите пилоти, обуката не е избор, таа е задолжителна!